Kolejka (Queue) – jak samodzielnie zaimplementować FIFO?

Kolejka (Queue) – jak samodzielnie zaimplementować FIFO?